imprint

VDW — Ver­ein Deutscher Werkzeug­maschinen­fab­riken e.V. (Ger­man Machine Tool Build­ers’ Association)
Lyo­n­er Straße 18
60528 Frank­furt am Main
Tel. +49 69 756081–0
info@umati.org

Chair­man: Dr. Heinz-Jür­gen Prokop, Ditzingen
Exec­ut­ive Dir­ect­or: Dr.-Ing. Wil­fried Schäfer, Frank­furt am Main
Register Court: Amts­gericht Frank­furt am Main
Registry of Asso­ci­ations: VR 4966
Ust-Id.Nr.: DE114108836